“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2021 yılı...

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor.

1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru yapabilmektedir. Çağrılar ile KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji…

PROJE YAZMADA ALIŞKANLIK KAZANMANIN BEYİNSEL SÜREÇ ADIMLARI NELERDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

26/11/2020

 

Ar-Ge, Tasarım, yenilik ve türev teşviklerle ile ilgili destek programlarından,

– Bize uyan bir tanesini seçip birinci beyin olan neokorteks’de doğru görüntüleri elde edelim,

– Sonra…

%50 HİBE ORANLI TARIM DESTEKLERİ OCAK 2021’DE BAŞLAYIP 2025’KADAR DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

26/11/2020

 

Bu destekler ikiye ayrılıyor:

1) Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının desteklenmesi:

Yıllık 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali…