AR-GE REFORM PAKETİ HAZIRLIK ÇALIŞTAY’INDA SN. BAKAN FİKRİ IŞIK’IN KONUŞMASI

“12-13 Aralık 2015 tarihinde yapılan Ar-Ge Reform Paketi Hazırlık Çalıştay’ında BST Bakanı Sayın Fikri Işık Orta gelir tuzağından kurtulmak ve sağlıklı büyümek için Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyüme modelinin tek seçenek olduğunu belirterek, başlıca iyileştirmeler olarak; KOBİ’ler için Tasarım merkezinin kurulacağını, Ar-Ge merkezlerinin iyileştirileceğini ve sosyal bilimler personelinin de destekleneceğini, Yazılım faaliyetlerinin teknolojik ürün olarak NACE’ye ekleneceğini, üretim reform paketinin çıkarılacağını, Ar-Ge politikasına odaklanmak için halen Bakanlık olarak  destekledikleri 4 programın 3’ünün TÜBİTAK ve KOSGEB’e devredileceğini, Patent  Kanunun hızlı şekilde çıkarılacağını, Ar-Ge faaliyetlerinin fonlanması için KGF üzerinde çalışma yapıldığını, TGB’de ihtisaslaşmaya gidileceği, bürokrasinin azaltılacağını,3 ayda bir rapor verilmesinin kaldırılacağını, Ar-Ge’ye katılan   akademisyenlerin döner sermaye kesintisinin % 15’e çekileceğini, Ar-Ge’de yabancı uzmanların teşvik edileceğini, Test Laboratuarların yaygınlaştırılacağını belirterek, en kısa sürede kanunlaşma dahil gerekli düzenlemenin yapılacağını kaydetmiştir.”

AR-GE REFORM PK

Etiketler: