BÜYÜK İŞLETMELERİN DE TÜBİTAK PROJELERİNE KATILMALARINI SAĞLAYAN 1707 SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJESİ ÇAĞRISI AÇILDI.

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

03.02.2021

 

 

Müşteri Kuruluşun Tedarikçi KOBİ tarafından üretilen ürünü Ticarileştirmesi ve bu yolla yerli ve milli sanayinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ olma şartı olup, Müşteri Kuruluşun ticarileştireceği ürünün Ar-Ge çalışmalarını yapması söz konusudur. Müşteri Kuruluş ise KOBİ yada Büyük İşletme olabilir. Bu şekilde Müşteri Kuruluş dönem raporunda beyan edilen giderin %40’nı Tedarikçi KOBİ’ye öder, kabul edilen harcama tutarının %40’nı da TÜBİTAK Tedarikçi KOBİ’ye ödemektedir. Bu durumda Tedarikçi KOBİ firması maliyetin %20’sini karşılamaktadır.

 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge projeleri için KOBİ Destekleme çağrısı açıldı.

 

Çağrının Açılış Tarihi: 22 Ocak 2021

Kuruluş Bazlı ön kayıt son tarihi: 12 Nisan 2021 – Saat 17:30

Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 22 Şubat 2021

Çağrı Kapanış Tarihi: 03 Mayıs 2021 (Saat 23:59)

 

  • Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır.
  • Proje:  Ürün/süreçgeliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
  • Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi