Eğitimler

TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, EUREKA VE AB 7.ÇERÇEVE KAPSAMINDA AR-GE HİBELERİNİN TEKNİK, MALİ, AR-GE İNDİRİMİ, ORGANİZASYONEL VE PAZARLAMA YENİLİKLERİ AÇISINDAN OSLO KILAVUZUNA GÖRE ÖZET ANLATIMI EĞİTİMİ

Detaylar: http://e-islem.immib.org.tr/bm.immib.egitim/guest/Egitim_icerik.aspx?id=8ee72cb1-28d4-de11-9489-005056b82890

 

AVRUPA SERBEST BÖLGESİ , AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI EĞİTİMİ

Detaylar: http://bulletin.asb.com.tr/default.aspx?ID=5&date=31.08.2014