IOTA İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

21/12/2017

Nesnelerin iletişimi olan Internet of Things(IOT) sanayi, yazılım sektöründe sanayi 4.0 devrimi ile güncelleme ve düzeltmeleri anında online gerçekleştiren yeni bir fiziksel ve ruhsal bir boyuttur. Bunun gerisinde kalınarak tekamül sağlanamaz.

Bu bağlamda kripto paranın alt grubu olan IOTA bizce iç ve dış ticaret, hizmet sektöründe özellikle KOBİ’ler için hız, etkinlik, verimlilik ve özgürlük sağlayacaktır. Bizler Ar-Ge ile uğraşan ekip olarak bu konuda uluslararası Kılavuzlar olan Frascati ve Oslo prensiplerine göre Ar-Ge, Tasarım ve yenilik çalışmalarına başladık. Hayırlısı olsun.