IOT’UN ZİHİNSEL SÜRECİMİZİN İŞLEYİŞİNE VE AR-GE ÇALIŞMALARINA UYARLANMASI DENEYİMİM

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

22/12/2017

 

 

– Kripto para olan IOTA’dan hareket ederek nesnelerin interneti kavramına IOT (Internet of Things) ve oradan da 4.0 sanayi devrimi kavramına ulaştığımda, nesnelerin interneti kavramının çoğu hususun yönetimi için faydalı bir yaklaşım sunduğunu fark ederek, aydınlanmaya başladım.

– Bu bağlamda bu kavramın insanın zihinsel sürecinin  işleyişinin açıklanmasında  ve yönlendirmesinde kullanılabileceğini düşünerek şu hipotezi kurdum: Zihinsel sürecin alt bileşenleri olan Bilinçli Zihin, Tanrısal Bilinçaltı (Rabbimiz bizim içimizde olup bize şah damarımızdan daha yakındır) ve Kişisel Bilinçaltı (Rabbimizin iradesi ile bilinçli zihnimizin iradesinin buluşup zıtlık yasasına göre mücadeleye konu olan ortak yüzey-Bkz Scott Peck) arasında sürekli etkileşim ve bileşenler arasında online geçişgenlik vardır. Bizi yöneten bölüm olan bilinçli zihinde bir sıkıntı, problem hissettiğimizde bu oluş, düşündüğümüz şeyin her şeyi en iyi bilen Rabbimizin iradesine ve bizim pozitif büyümemize, vizyonumuza, amaç ve hedeflerimize ters olduğunun Tanrısal bilinçaltı tarafından bilincimize gönderilen online-çevrimiçi bir uyarı ve mesajdır. Bu mesaj alındığında belirtiye direnmeyip düşüncemizi hemen analiz ederek onu iyileştirme yoluyla problemi, sıkıntıyı çözersek iki irade arasında uyum sağlandığından içsel varlığımızdan pozitif duygu hissetmeye başlar ve rahatlarız.

– Zihinsel sürecin bileşenler arasındaki işleyişi online olup, burada kritik husus; benlik bilincini koruyarak, bu bilincin Tanrısal bilinçaltının iradesiyle sürekli uyumun sağlanması yönündeki çaba ve eylemdir.

– Zihnin bu işleyişini Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerinde firma yöneticileri ile proje ekibiyle olan iletişimimde de uygulayarak, olumlu neticeler alarak hipotezimi doğruladığımı belirtmek istiyorum. Yaratım zihinsel bir süreç olup, zihnimizdeki tasarımın keyfini çıkarmak için fiziksel düzeyde eyleme geçmek gerekir. Firmalardaki Ar-Ge hizmetleri kapsamındaki çalışmalarımıza başlangıç noktası olarak mevcut durumdaki sorunlar, daha sonra sorunları çözecek yenilikçi çözümler, çözüme ulaştıracak birden fazla yöntemin ortaya koyularak belirlediğimiz parametrelere göre ön seçimin yapılması (diğer yöntemlerin kesinlikle reddedilmesi, uzlaşmaya gidilmemesi) ön seçimin olası riskleri ve giderilme eylem planları. Çözüm bulunmasında referans noktamız her şeyi en iyi bilen Tanrısal Bilinçaltıdır. Bakara Suresi 31. Ayete göre, Rabbimiz tüm bilgi ve bilgeliği Adem’e öğretmiş olduğundan, bilinçaltı bilgimizi bilince taşımamız büyük önem taşımaktadır.