KOSGEB KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALEŞME” TEMALI İKİ ADET PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ AYIRICI NİTELİKLERİ NELERDİR?

08.04.2021

 

– 2021 – 01 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME SÜRECİNE KATKI SAĞLAYABİLECEK YERLİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRİCİSİ KOBİ’LERİN DESTEKLENEREK, EN AZ BİR POTANSİYEL ALICIYA ÜRÜN/ YAZILIMIN SATILMASI ESAS ALINMAKTADIR.

– Başvuru yapacak KOBİ’lerin 2’li NACE KODLARI:

– NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
 • 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • 61 Telekomünikasyon
 • 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları.

– Proje konuları:

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı*
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti*
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri*
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri*
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri*
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik*
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri*
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri*

– Projenin Sunulma Şekli:

 1. Mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili iş paketleri içeren ürün ve yazılımlarını iyileştirmeleri ve ticarileştirmeleri. Burada en az bir potansiyel alıcıdan alınmış niyet mektubu gerekmektedir.
 2. Proje konusu ürün / yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının örneğin TÜBİTAK yada KOSGEB Ar-Ge İnovasyon proje desteğiyle geliştirilerek başarılıyla tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılmış olması halinde ticarileşme (tanıtım, pazarlama ve satış) iş paketlerini de içerecek şekilde sunulması.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2021/1_2021.01_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf

 

– 2021 – 02 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN ÜRETİM VE İLİŞKİLİ İŞ SÜREÇLERİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMA DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI AMAÇLANMAKTADIR.

– Tanımlanan 8 dijital konuda NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler başvurabilecektir. · 2019 ve 2020 yılları KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının herhangi birinin 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

– Burada üretimde süreç yeniliği yapılması söz konusudur. 1.Çağrıda olduğu gibi ürün ya da yazılımın başka bir firmaya satılması ilk etapta talep edilmemektedir.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2021/1_2021.02_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf

 

HER İKİ ÇAĞRI İÇİN ORTAK NOKTALAR;

Destek oranı ve üst limitler:

 • Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.
 • Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
 • Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 16 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir
 • Proje Başvurusu 7 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 17 Mayıs 2021’de sona erecektir.

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7763/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi