Mali Rapor Denetiminde Hata Kaynakları (08.08.2016)

 

TÜBİTAK-TEYDEB MALİ RAPOR DENETİMİ VE YMM RAPORU OLUŞTURURKEN BAŞLICA AŞAĞIDAKİ HATALARI DENEYİMLİYORUZ.DÜZELTME ÖNERİLERİ VE EK BİLGİLER HAKKINDA OFİSİMİZLE HER ZAMAN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

 • Proje maliyetleri ile mali rapor harcama ve giderlerinin birbiriyle tam eşleştirilmemesi.
 • Harcama ve giderlerin bazılarının YMM rapor tarihine kadar ödenmemiş olması.
 • Harcama ve gider belgelerinin tanzim tarihlerinin proje süresi içinde olmaması.
 • Personel giderleri arasında projede görev alan şirket ortaklarına ait genel kurul kararı ile noter tasdikinin yapılmamış olması.
 • Ar-Ge muhasebe kayıtlarının ayrıştırarak 750 hesap üzerinden 263 ar-ge giderleri hesabında toplanmaması.
 • Proje çıktısı ürün satışa konu ise, fatura tarihinin projenin bitiş tarihinden önce kesilmesi.
 • Faturaların ödemesinin fatura bazında değil, cari hesap usulü ile yapılması sonucu çoğu kez destek kapsamı dışına alınma riski.
 • Personel ödemelerinde banka üzerinden yapılan ödemede 1 lira bile olsa eksik olduğunda destek dışına alınması.
 • Personel sgk ve gelir vergisi stopajı istisnasının mali raporda ve sgk hizmet dökümünde farklı olması.
 • Malzemenin stoktan kullanılmasında muhasebe fişlerinin ibraz edilmemesi.
 • Vb.