MİLLİ VE ÜRETEN EKONOMİMİZE KATKIDA BULUNACAK BİR ÖRNEK OLARAK TÜRK KAHVESİNİ VE ÇAYINI ULUSLARARASI MARKA YAPACAK DESTEK PROGRAMI FENOMENİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

18/01/2018

 

– Hizmet verdiğimiz firmaların bazıları orta ve ileri teknoloji tablosundaki NACE KODU 27.51.04 – Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve makinesi, semaver, ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, mikser, blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.) imalatı ile iştigal etmektedir. Bu firmalarımız Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın öneminin bilincinde olarak tasarım merkezi, TÜBİTAK-TEYDEB, tasarım departmanı, teknopazar, gibi destek programlarının farkındalığını uygulamaya geçerek yaşamaktadırlar. Yenilikçi ürünlerini yurt dışından ithalat da yapan uluslararası firmalara pazarlamaktadırlar.

– Bu oluş ve erişte 1 Ocak 2018’de uygulamaya geçen KOSGEB STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI gündeme gelerek başvuruda kabul edilecek 10 adet ana NACE kodu arasında 27-Elektrikli teçhizat imalatı NACE kodu da yer alınca ön hazırlıklarına başlamışlardır (http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/strateji-urun/09.01.2018-01-FRM.13.00.01_-_Donemsel_Duyuru.pdf) Nasıl bir çalışma yapılmalıdır sorusunun cevabını KOSGEB Başkanının demecinde görebiliriz.

– (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt “Stratejik Ürün Destek Programı” ile KOBİ’leri güçlendirmeye, yerli ve milli üretimi teşvik etmeye yönelik önemli bir adım daha attıklarını söyledi. “Sloganımız ‘teknoloji odaklı yerli ve milli üretim’ olacak. Firmalarımıza diyoruz ki bugüne kadar yurt dışından getirdiğiniz ürünleri yurt içinde üretebilecek, üretim potansiyeline ve teknoloji kabiliyetine sahip KOBİ’lerimizi sizler tespit edin, ön anlaşmalarınızı yapın, bizler de KOSGEB olarak bu iş birliğiniz kapsamında KOBİ’lerimizi destekleyelim. Bu desteklerle bir taraftan ülkemizin yerli ve milli teknoloji şirketlerini büyütürken, diğer taraftan da stratejik ve öncelikli teknoloji alanlarında dışa bağımlılığımızı, babayiğit KOBİ’lerimizle azaltacağımıza inanıyoruz.” Kaynak:(http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6487/kosgebden-stratejik-urune-buyuk-destek)

– Maksimum 5 milyon TL’nin %70’i (3.5 milyon TL) HİBE, %30’u kredi şeklindeki programın destek unsurları:

a) Makine-teçhizat desteği (yerli makinede destek oranı %85)

b) Yazılım gideri desteği (yerlide %85)

c) Personel gideri desteği

ç) Bilgi Transferi desteği

d) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği

e) Hizmet alımı desteği.

 

Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınmaktadır. Duyuru metninde başvurunun büyük işletme ile bir sözleme yaparak işbirliği içinde yapılması şartı bulunmaktadır.

Linkteki http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/strateji-urun/stratejik_urun_Uygulama_Esaslar%C4%B1.pdf

Uygulama esaslarına göre başvuru formunun doldurulup KOSGEB’e sunulması gerekmektedir (http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/strateji-urun/FRM.13.00.02_-_Bas%CC%A7vuru_Formu.pdf