PAZARLAMA VE SATIŞ FAALİYETİ BİR FİRMA İÇİN HERŞEYDİR, SATIŞ YOKSA ÜRETMENİN DE BİR ANLAMI YOKTUR, ÖYLEYSE PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL OLARAK BU ALANDA NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPALIM?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

11/09/2023

 

 

 

– PETER YANG, aşağıda yer alan linkteki yazısında potansiyel müşterileri gerçek müşterilere dönüştürmek için psikolojik bakış açısıyla dört anahtarın kullanılmasından söz ediyor:

1.Ürününüzün sorunlarına çözüm olduğunu gösterin.
2.Bir otorite figürü olun.
3.Müşterinizle arkadaş olun.
4.Müşterilerin vaatlere değil kanıtlara ihtiyacı vardır.

Bu yazıyı okumanızı öneririz: https://lnkd.in/e9fb56aF

OSLO Kılavuzu tablo 3.1’de 6 İş Prosesinden biri olarak “Pazarlama ve Satış” fonksiyonu şu faaliyetleri içerir:

“a) Reklam dahil pazarlama yöntemleri (ürün tanıtımı ve yerleştirme, ürünlerin ambalajlanması), doğrudan pazarlama (telefonla pazarlama), sergiler ve fuarlar, pazar araştırmaları ve diğer
yeni pazarlar geliştirmeye yönelik faaliyetler,

b) fiyatlandırma stratejileri ve yöntemleri,

c) yardım masaları, diğer müşteri destek hizmetleri ve müşteri ilişki faaliyetleri de dahil olmak üzere satış ve satış sonrası faaliyetler.”

– AB Horizon Europe’ın Hızlandırıcı gibi bazı projelerinde değerlendirmeye aldığı pazarlama ve satış hazırlık seviyesi bizlere sistematik dokuz adımlı faaliyetleri anlatıyor.

BRL (Business Readiness Level) İş Hazırlık Seviyesi (İHS)

Seviye tanımlamaları şöyle:

– BRL 1: Basic research: You can describe the need(s) but have no evidence (Temel araştırma),
– BRL 2: Needs formulation: You articulate the need(s) using a customer/user story (İhtiyaç formülasyonu),
– BRL 3: Needs validation: You have an initial ‘offering’, stakeholders like your slideware (İhtiyacın doğrulanması),
– BRL 4: Small scale stakeholder campaign: Run a campaign with stakeholders (‘closed’ beta – a number of friendly stakeholders that is relevant according to specificities of your market) (Küçük ölçekli paydaş (müşteri) kampanyası),
– BRL 5: Large scale early adopter campaign: Run a campaign with early adopters (‘open’ beta – a number of intended customers that is relevant according to specificities of your market) (Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası),
– BRL 6: Proof of traction: Sales match a number of paying customers that is relevant according to specificities of your market (Satışların ödeme yapan müşterilere göre eşleştirilmesi kanıtı),
– BRL 7: Proof of satisfaction: A happy team and happy customers give evidence to progress (Memnuniyet kanıtı),
– BRL 8: Proof of scalability: A stable sales pipeline and strong understanding of the market allow revenue projections (Ölçeklenebilirlik kanıtı),
– BRL 9: Proof of stability: KPIs surpassed and predictable growth (İstikrar kanıtı).
Kaynak: https://lnkd.in/dPUrW5z