SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNDE DESTEK KAPSAMI GENİŞLETİLİRKEN HİBE ÖDEMELERİ DOLAR’DAN TL’YE ÇEVRİLDİ.

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

20/04/2022

 

 

20 Nisan 2022 tarih 31815 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-10.pdf

 

Bu yıl toplam 1,5 milyon yabancı hasta tedavisi ile 15 milyar dolarlık gelir öngörülüyor. 

(Detaylı bilgi için: https://www-paradergi-com-tr.cdn.ampproject.org/c/s/www.paradergi.com.tr/sektorler/2022/04/19/saglik-turizminde-dunya-liderligine-oynuyoruz/amp )

 

UYGULANACAK DESTEKLER

 

Tescil ve Koruma Desteği:

Yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL. tutarında desteklenir.

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği:

Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 600.000 TL. tutarında desteklenir.

 

Acente Komisyon Desteği:

%60 oranında yıllık en fazla 1.200.000 TL. (5 yıl boyunca)

(Muayenehaneler ve Poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL. diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 1.200.000 TL.)

 

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği:

%70 oranında yararlanıcı başına yıllık en fazla 2.400.00 TL.

 

İstihdam Desteği:

İstihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 18.000 TL. brüt ücretleri %60 oranında,

Muayenehane ve Poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL.,

Diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 2.400.000 TL.

En fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

 

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği:

İstihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında,

Muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL

Diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 960.000 TL.

 

Hasta Yol Desteği:

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 12.000 TL. tutarında desteklenir.

Muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 600.000 TL

Diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 6.000.000 TL.

 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yararlanıcıların yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 boyunca, %60 oranında desteklenir. Muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 2.400.000 TL., Sağlık Turizmi Sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 6.000.000 TL. tutarında yararlanır.

 

Birim Desteği:

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların en fazla 25 biriminin vergi, resim, ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında birim başına yıllık en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında yararlanır.

 

Yurtdışı etkinlik katılım desteği

Bakanlık tarafından belirtilen yurtdışı etkinliklere ilişkin giderler yararlanıcılar için %60 oranında, etkinlik başına en fazla 300.000 TL. tutarında desteklenir.

 

Yurtiçi etkinlik katılım desteği

Bakanlık tarafından belirlenen yurtiçi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişik giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, etkinlik başına en fazla 300.000 TL. tutarında desteklenir.

 

Yurtiçi tanıtım ve eğitim desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen ve 1 takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurtdışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında desteklenir. Yurtiçi tanıtım / eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 600.000 TL. tutarında desteklenir.

 

Sanal fuar organizasyon desteği:

Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve faaliyet başına en fazla 960.000 TL. tutarında desteklenir.

 

Sağlık ve spor turizmi sektörlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması desteği:

a)Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderleri,

b) Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik Pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri,

c)Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişileri ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvuruların incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri,

en fazla 5 yıl boyunca %100 oranında ve yıllık en fazla 9.600.000 TL tutarında desteklenir.