TÜBİTAK 1832 DESTEK PROGRAMINDA BÜYÜK İŞLETMELER VE KOBİLER DÖRT ADET YEŞİL DÖNÜŞÜM GÖSTERGELERİNDEN EN AZ BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİ DURUMUNDA ALINAN KREDİNİN BİR KISMI HİBEYE ÇEVRİLİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

23/01/2024

 

 

– “YDG (Yeşil Dönüşüm Göstergelerinden) Geri ödemeli desteğin hibeye dönüşme oranının belirlenmesinde kullanılacak başarı kriterleri şu şekildedir: YDG 1: Üretim birimi başına elektrik tüketiminde azalma (en az %10) YDG 2: Üretim birimi başına su tüketiminde azalma (en az %10) YDG 3: Geri dönüştürülemeyen atık miktarında azalma (en az %10) YDG 4: Yenilikçi yeşil teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi. Yeşil Dönüşüm Göstergeleri hedeflerine ulaşılma durumu izleme sürecinde son dönem raporunda TÜBİTAK’a bildirilmelidir.

“Desteğe KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olup, ortaklı başvuru da yapılabilecektir. Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7,5 Milyon TL, orta ölçekli firmalar için 12 Milyon TL, büyük ölçekli firmalar için 22,5 Milyon TL’dir.”

“Destekten faydalanacak sermaye şirketlerine faizsiz geri ödemeli finansman sağlanacaktır. Destek oranı sırasıyla büyük şirketler için %70, KOBİ’ler için %80, deprem bölgesindeki KOBI’ler için ise %90’dır.”Bahse konu finansmanın, büyük şirketler için %50’si; KOBİ’ler için %40’ı geri ödenmek üzere firmalardan talep edilecektir. Bu oranlar proje sonunda çağrıda belirtilen başarı kriterlerinin karşılanması durumunda büyük şirketler için %30’a; KOBİ’ler için %20’ye düşecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.”

-“Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması beklenmektedir. TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamındadır.”

-“Bununla birlikte kuruluşların kendi finansal kaynakları ile belirli bir aşamaya getirdikleri yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da yapılan ön çalışmaların projede belirtilmesi durumunda bu çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir. THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır.”
https://lnkd.in/dzWZA4Br
-Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları : https://lnkd.in/dhQ25t_Q
https://lnkd.in/dXXq6JCb