TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE İMALAT SEKTÖRÜNDE YEŞİL ELEKTRİK TEVSİİ YATIRIMLARI İÇİN 5. BÖLGE YATIRIM TEŞVİK UNSURLARI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

21/02/2024

 

 

 

-Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olup, bu değişiklikle;

-Dijital ve yeşil dönüşüm öncelikli yatırım teşvikleri için daha önceleri onaylanan ve başarı belgesi alınan TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileşmesi için ön şart olarak talep edilirken, bu değişiklikle, bu iki sektör için ön koşul kaldırılmıştır.

-Yeşil dönüşüm ile ilgili tebliğin bu yılın sonuna kadar yayınlanması beklenmektedir.

-Konumuz olması nedeniyle yeşil dönüşüm içinde imalatçı şirketlerin mevcut tesislerinde karbon ayak izini önlemek için üretim süreçlerinde güneş ya da rüzgâr veya ikisi birlikte hibrit enerji tevsii yatırımlarına 5. Bölge yatırım teşvik belgesi verileceğini tahmin etmekteyiz. Çok güzel bir teşvik.

5.BÖLGE YATIRIM TEŞVİK UNSURLARI HAKKINDA RAKAMSAL SİMÜLASYON

1.Gümrük vergisi muafiyeti (3. Ülkelerden ithalatta gümrük vergisi muafiyeti sağlar).

2.KDV istisnası (Yurtiçi ve yurtdışı alımlarda KDV ödenmez)

3.Sigorta primi işveren hissesi desteği, (Yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 7 yıl için Bakanlık bütçesinden karşılanır).

4.Yatırım yeri tahsisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilmektedir.
5.Faiz ve kar payı desteği, En az bir yıl vadeli yatırım kredileri için ödenecek faiz veya kar payının Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı karşılanmaktadır.

6.Vergi indirimi
İl: KIRKLARELİ
Yatırım Tutarı: 30.000.000TL
Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2023 /30.09.2025
Yatırıma Katkı Oranı: %40
Kurumlar vergisi indirim oranı: %80
2023 yılındaki kurum kazancı: 500.000 TL olduğunu varsayalım
Hesaplamalar:
Yatırıma Katkı Tutarı: 12.000.000
(30.000.000X0,40) TL
2023 yılı için Hesaplanan Kurumlar
Vergisi: 500.000 X 0.25 = 125.000 TL
Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:
500.000 X 0.25 X 0.20 = 25.000 TL
Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi:
125.000 – 25.000 = 100.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergiler 12.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanarak, bu meblağ şirketin bünyesinde kalıyor.

– Bu konuda sorularınızı cevaplandırmaya hazırız.

Bu yatırım teşvik imkanı kaçırımamalı.