ÜLKEMİZDEKİ ENFLASYON ORANINDAKİ ARTIŞININ ALTINDA KALAN DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ GİDERMEK İÇİN YETKİ BELGELİ SAĞLIK TURİZMİ DESTEKLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

05/06/2024

 

 

 

20 Nisan 2022 tarih 31815 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-10.pdf

 

2022 yılına ait Sağlık Turizmi ile ilgili bilgiler için bkz;

(Detaylı bilgi için: https://www-paradergi-com-tr.cdn.ampproject.org/c/s/www.paradergi.com.tr/sektorler/2022/04/19/saglik-turizminde-dunya-liderligine-oynuyoruz/amp )

 

ÖZET TABLO 2024 Linki;

https://ticaret.gov.tr/data/629dab6813b876408c889af6/2024%20%C3%96ZET%20TABLO.pdf

 

DESTEK UNSURLARI VE TUTARLARI ÖZET BİLGİ;

 

5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge linki:

https://ticaret.gov.tr/data/629dab6813b876408c889af6/5448%20Sagl%C4%B1k%20ve%20Spor%20Turizmi%20Sekt%C3%B6rlerine%20Y%C3%B6nelik%20UUE%20Genelgesi.pdf

 

Tescil ve Koruma Desteği:

Yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.825.778 TL. tutarında desteklenir.

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği:

Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 1.825.778 TL. tutarında desteklenir.

 

Acente Komisyon Desteği:

%60 oranında 5 yıl boyunca Muayenehaneler ve Poliklinikler yıllık en fazla 729.096 TL. diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 3.651.556 TL.

 

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği:

Sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının, Türkiye’ye gelen hastalara ülkemizde yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası harcamalarına ilişkin destek başvurusu, %70 oranında yararlanıcı başına yıllık en fazla 7.304.631 TL.

 

İstihdam Desteği:

İstihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 54.682 TL. brüt ücretleri %60 oranında,

Muayenehane ve Poliklinik başına yıllık en fazla 1.825.778 TL.,

Diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 7.304.631 TL.

En fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

 

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği:

İstihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında,

Muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 729.096 TL

Diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 2.920.941 TL.

 

Hasta Yol Desteği:

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 36.455 TL. tutarında desteklenir.

Muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 1.825.778 TL

Diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 18.262.336 TL.

 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yararlanıcıların yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 boyunca, %60 oranında desteklenir. Muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 7.304.631 TL., Sağlık Turizmi Sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 18.262.336 TL. tutarında yararlanır.

 

Birim Desteği:

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların en fazla 25 biriminin vergi, resim, ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında

Muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 1.825.778 TL tutarında yararlanır.

 

Yurtdışı etkinlik katılım desteği

Bakanlık tarafından belirtilen yurtdışı etkinliklere ilişkin giderler yararlanıcılar için %60 oranında, etkinlik başına en fazla 912.889 TL. tutarında desteklenir.

 

Yurtiçi etkinlik katılım desteği

Bakanlık tarafından belirlenen yurtiçi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişik giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, etkinlik başına en fazla 912.889 TL. tutarında desteklenir.

 

Yurtiçi tanıtım ve eğitim desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen ve 1 takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurtdışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında desteklenir. Yurtiçi tanıtım / eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 1.825.778 TL. tutarında desteklenir.