ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YAZILIM ÇALIŞMASININ HEDEFİ HEP AYNI: MEVCUDUN DIŞINA ÇIKARAK BÜYÜMEK

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

25/01/2021

 

 

 

Zihinsel yazılım: Mevcudun dışına çıkarak yaptığımız işte hayal ettiğimiz inovasyonu zihinsel prova ile fiziksel gerçeklikle temas etmeden zihnimizde yazılımını yapabiliriz. Bunun için net niyet ile…

PROJE YAZARKEN SORGULAMAMIZ GEREKEN BEŞ SORU NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Yazının devamını okumak için tıklayın

FRASCATİ’NİN 2015 GÜNCELLEMESİNİN ÇEKİRDEK AR-GE KRİTERLERİ İLE TÜBİTAK PROJELERİNDEKİ KONUMU

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

25/01/2021

 

GİRİŞ

Projelerin Ar-Ge kriterlerini belirleyen FRASCATİ’nin Ekim ayında yayımlanan 2015 güncellemesinde 2002’e göre proje çalışmaları yapan bizler açısından en önemli değişiklik 2. Bölümde yer verdiği…

RUTİN MAL VE HİZMET ÜRETİMİNDE “ANALİTİK ZİHİNDE OLMAK”NE DEMEK? BU DURUMDAN NASIL ÇIKILIR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

21/01/2021

 

 

– Yenilik, Tasarım ve Ar-Ge yapma ihtiyacının farkında olmakla beraber, mevcut rutin, standart üretim üzerinde düşünüp uygulama yapmaya devam ederek, bu yapının neden-sonuç ilişkileri üzerinde sürekli…

CORONA’DAN NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRECEĞİMİZİ ÜMİT ETTİĞİMİZ 2021 YILINDA İHRACAT GELİRLERİNİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

20/01/2021

 

 

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz / %30 Geri Ödemeli.

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ:

– Yeni istihdam edilecek 2 personel için en fazla 90 bin…

2021 ŞUBAT BAŞI İTİBARİYLE KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI DAHA KAPSAYICI OLARAK “AR-GE VE...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

20/01/2021

 

 

 

Ar-Ge ve İnovasyon projesi şimdiye kadar olduğu gibi mevzuata ve uluslararası Frascati ve OSLO kılavuzlarına göre çalışması yapılarak çıktı olarak yeni ya da iyileştirilmiş ürün ve…

ANA ODAKLANIP AKIŞA GİREREK PROJELERDE BAŞARILI OLMAK İÇİN, TECRÜBELERİMİZE GÖRE FİRMALARDA HER AN...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

20/01/2021

 

 

– Firmalarda aynı anda yürüyen proje bazlı tek bir destek programının varlığı halinde, bize göre yaratıcılık kapasitesi tam kullanılmamış olarak Ar-Ge ve yenilik kültürü yavaş gelişiyor.

-…

PANDEMİ DÖNEMİNDE HER FİRMA SORUN ÇÖZMEDE YAKLAŞIM OLARAK GENELLEYİCİ BİR ŞABLON, DOKTRİN, ÖĞRETİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

16/01/2021

 

 

– Firma ziyaretlerinde bazı yöneticilerin pandemi döneminde genelleyici bir ifade ile zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bizler genel şablondan hareket etmeden, firmanın mevcut özgül sorununa eğilip neden-sonuç ilişkisine…

AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARINDA MUCİZEVİ OLANI KEŞFETMENİN VERDİĞİ MUTLULUK VE BAŞARIYI...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

06/01/2021

 

 

– Ar-Ge’de inovasyona ulaşmada yaratıcı çözümlere ihtiyaç var. Bizce bu süreçte kendimizi proje amacına yönelik akışta tutup, mucizevi olanı yakalamamız gerek. Ouspensky’e göre sadece olağanüstü olgular…

TEKNOLOJİ HAZIRLIK YADA OLGUNLUK SEVİYELERİ (TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL/TOS/THS ) GİDEREK...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

Güncelleme Tarihi: 13/07/2021

 

 

 

– THS: Yeni bir ürün ya da sürecin fikir-düşünce aşamasından ürünün ya da sürecin görevini başarı ile yerine getirmesine kadarki tüm teknolojik çalışmalar, Teknoloji…