KOBİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞLARIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ŞİRKETLERİ VE OFİSLERİNDEN SAHİP...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

09.02.2021

 

Çağrı’ya göre Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri ve Ofisleri sahip oldukları patentleri kendileri kullanmayıp Büyük ölçekli kuruluşlar ile KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlara lisanslama ya da devir yöntemleri…

TASARIM MERKEZLERİNE EK AVANTAJLAR GELDİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

08.02.2021

 

 

 

– Tasarım merkezi destek ve teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı.

– Tasarım merkezi personelinden yüksek lisans ve doktora yapanlar için Tasarım Merkezlerinde bir yıl çalışma…

BÜYÜK İŞLETMELERİN DE TÜBİTAK PROJELERİNE KATILMALARINI SAĞLAYAN 1707 SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJESİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

03.02.2021

 

 

Müşteri Kuruluşun Tedarikçi KOBİ tarafından üretilen ürünü Ticarileştirmesi ve bu yolla yerli ve milli sanayinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ olma şartı olup, Müşteri Kuruluşun ticarileştireceği…

“KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI” BAŞVURU FORMUNU BİLİMSEL ESASLARA VE ULUSLARARASI...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

29/01/2021

 

 

 

GİRİŞ

Birçok katma değerli, teknoloji tabanlı, ithalatı ikame edici   yeni ya da iyileştirilmiş ürünlerin üretimi ve ihracatı için gerekli olan seri üretim/ticarileşme yatırım desteklerinin başlangıç noktası olarak…

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YAZILIM ÇALIŞMASININ HEDEFİ HEP AYNI: MEVCUDUN DIŞINA ÇIKARAK BÜYÜMEK

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

25/01/2021

 

 

 

Zihinsel yazılım: Mevcudun dışına çıkarak yaptığımız işte hayal ettiğimiz inovasyonu zihinsel prova ile fiziksel gerçeklikle temas etmeden zihnimizde yazılımını yapabiliriz. Bunun için net niyet ile…

PROJE YAZARKEN SORGULAMAMIZ GEREKEN BEŞ SORU NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Yazının devamını okumak için tıklayın

FRASCATİ’NİN 2015 GÜNCELLEMESİNİN ÇEKİRDEK AR-GE KRİTERLERİ İLE TÜBİTAK PROJELERİNDEKİ KONUMU

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

25/01/2021

 

GİRİŞ

Projelerin Ar-Ge kriterlerini belirleyen FRASCATİ’nin Ekim ayında yayımlanan 2015 güncellemesinde 2002’e göre proje çalışmaları yapan bizler açısından en önemli değişiklik 2. Bölümde yer verdiği…

RUTİN MAL VE HİZMET ÜRETİMİNDE “ANALİTİK ZİHİNDE OLMAK”NE DEMEK? BU DURUMDAN NASIL ÇIKILIR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

21/01/2021

 

 

– Yenilik, Tasarım ve Ar-Ge yapma ihtiyacının farkında olmakla beraber, mevcut rutin, standart üretim üzerinde düşünüp uygulama yapmaya devam ederek, bu yapının neden-sonuç ilişkileri üzerinde sürekli…

CORONA’DAN NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRECEĞİMİZİ ÜMİT ETTİĞİMİZ 2021 YILINDA İHRACAT GELİRLERİNİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

20/01/2021

 

 

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz / %30 Geri Ödemeli.

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ:

– Yeni istihdam edilecek 2 personel için en fazla 90 bin…