DESTEK PROGRAMLARI İÇİNDE TİCARİLEŞME PERSPEKTİFİ VE PAZAR HAZIRLIK SEVİYESİ -MARKET READINESS...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

28/03/2022

 

 

 

 

 

– Pandeminin devam etmesi ve küresel savaşlar teknoloji tabanlı katma değerli…

GENELDE KİŞİSEL VE TOPLUMSAL EKONOMİK SORUNLARIMIZI ÇÖZMEDE ÖZELDE PROJE YAZMADA BAŞLANGIÇ NOKTASI...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

27/03/2022

 

– Sorun, beklentilerle mevcut durum arasındaki uyumsuzluk, çelişki olup çözülmediği takdirde  önce zihinsel sonra fizyolojik düzeyde acı, ıstırap ve bağışıklık sistemini yok ederek hastalıklara yol açabiliyor.

– Bu bakımdan…

PAZAR ODAKLI TEKNOLOJİK PROTOTİP/PİLOT UYGULAMA ELDE ETMEYE YÖNELİK ÜR-GE İLE TİCARİLEŞMEYE YÖNELİK...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

17/03/2022

 

 

– “…Bir iş modelinin şirket aktivitelerinden oluştuğu, belirli bir sistem oluşturacak şekilde bir araya geldiği, koordinasyon içerisinde gerçekleştiği, birbiri ile etkileşime girerek, şirket ve paydaşları için değer oluşturduğu bir aktiviteler…

AR-GE/ÜR-GE’DE TRL’NİN, TEKNOYATIRIMDA BRL’NİN İŞ PAKETLERİNİN OLUŞMASINDA SAĞLADIĞI FAYDA VE İKİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

16/03/2022

 

 

– AR-GE/ÜR-GE’DE  talep edilen TECHNOLOGY READINESS LEVELS/ TRL ya da TÜRKÇESİYLE TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYELERİNİ / THS iyi okuyup ona göre iş paketi ve faaliyetleri oluşturmak gerekiyor.

 

TRL SEVİYELERİ:
TRL/THS 1 -Temel prensiplerin…

BİREYSEL EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLARIMIZI AR-GE MANTIĞIYLA NASIL ÇÖZEBİLİRİZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

16/03/2022

 

 

Bize göre başlıca süreç adımları şöyle:

1.      Mevcutta kalarak bir problemimiz olduğunu kabul etmek, kabul etmeyip direnirsek problem daha da artar, çözüm bulmak da zorlaşır. Prensip olarak probleme karşı sıfır direnç gösterip…

PROJE ÇALIŞMALARINDA TEKNİK BİLGİMİZİ BESLEYİP ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ: AR-GE VE ÜR-GE...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

28/02/2022

 

 

– Frascati Kılavuzuna göre, Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge) mevcut bilgi stokunu artırmak ve yeni uygulamalar tasarlamak için yapılan yaratıcı ve sistematik çalışmalardır. Ar-Ge şunları içerir: temel araştırma, uygulamalı araştırma…

PROJE ÇALIŞMALARINDA YARARLANDIĞIMIZ OSLO KILAVUZU’NUN YENİLİKÇİ KRİTER VE İLKELERİNİ KİŞİSEL VE...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

25/02/2022

 

 

Mevcut durumumuzda görülüyor ki bireysel ve toplumsal bazda stresler yaşamaktayız. Mücadele etmemiz gerekiyor. Yoksa derinlik ve kapsamı artar.

 

Mevcut düşünce, duygu ve davranışlarımızda yenilikler yapmamız gerekiyor. Evrensel bazda yenilik fikirlerinin kaynağı…

TUBİTAK 1711/ 2022 YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI, YAPAY ZEKÂ YAZILIMCILARI KOBİ’LER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

 

PROGRAMIN AMACI:

Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir ar-ge çalışması yapacak KOBİ şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları hedeflenmektedir.

 

KONULAR:
1)     Akıllı Üretim Sistemleri,
2)     Akıllı Tarım, Gıda…

DEDÜKSİYON (TÜMDENGELİM) YÖNTEMİYLE ÇALIŞMAMIZDA, GENEL VE TEST HİPOTEZLERİNİN AR-GE’DEKİ ÖNEMİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

16/02/2022

 

 

 

– By Quora’daki “Kendinizin En İyi Versiyonu Olmanıza Yardımcı Olacak 10 Güçlü Alışkanlık,Toksisiteyi hayatınızdan çıkarın.”
yazısını çok beğendim, okumanızı öneririm.1O alışkanlık arasında ilgimi en çok çeken alışkanlık, deneme ALIŞKANLIĞI” … Çoğu…

PROJELERDE FİNANSAL ZEKAMIZ İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: PROTOTİP/PİLOT UYGULAMA AR-GE PROJESİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

14/02/2022

 

 

– 263 01 hesapta 1 nolu proje için biriken Araştırma ve Geliştirme Giderleri Toplamının 59.885,75 TL olduğunu varsayalım:

 

1. Bir gayri maddi hak elde edilmiş ise:

260 01 / 263…