2021 ŞUBAT BAŞI İTİBARİYLE KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI DAHA KAPSAYICI OLARAK “AR-GE VE...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

20/01/2021

 

 

 

Ar-Ge ve İnovasyon projesi şimdiye kadar olduğu gibi mevzuata ve uluslararası Frascati ve OSLO kılavuzlarına göre çalışması yapılarak çıktı olarak yeni ya da iyileştirilmiş ürün ve…

DÖVİZ GELİRLERİNE İHTİYAÇ OLDUĞU BU DÖNEMDE FİRMALAR İHRACAT YAPIYORSA, TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

20/01/2021

 

 

– Firmaların istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri…

ANA ODAKLANIP AKIŞA GİREREK PROJELERDE BAŞARILI OLMAK İÇİN, TECRÜBELERİMİZE GÖRE FİRMALARDA HER AN...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

20/01/2021

 

 

– Firmalarda aynı anda yürüyen proje bazlı tek bir destek programının varlığı halinde, bize göre yaratıcılık kapasitesi tam kullanılmamış olarak Ar-Ge ve yenilik kültürü yavaş gelişiyor.

-…

PANDEMİ DÖNEMİNDE HER FİRMA SORUN ÇÖZMEDE YAKLAŞIM OLARAK GENELLEYİCİ BİR ŞABLON, DOKTRİN, ÖĞRETİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

16/01/2021

 

 

– Firma ziyaretlerinde bazı yöneticilerin pandemi döneminde genelleyici bir ifade ile zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bizler genel şablondan hareket etmeden, firmanın mevcut özgül sorununa eğilip neden-sonuç ilişkisine…

01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİREN TÜBİTAK TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZUNDA ÖNE...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

 

Gülçin GÖKÇEYREK

Mali Rapor Uzmanı

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

09/01/2021

 

GİRİŞ

– TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut olan 3…

AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARINDA MUCİZEVİ OLANI KEŞFETMENİN VERDİĞİ MUTLULUK VE BAŞARIYI...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

06/01/2021

 

 

– Ar-Ge’de inovasyona ulaşmada yaratıcı çözümlere ihtiyaç var. Bizce bu süreçte kendimizi proje amacına yönelik akışta tutup, mucizevi olanı yakalamamız gerek. Ouspensky’e göre sadece olağanüstü olgular…

TEKNOLOJİ HAZIRLIK YADA OLGUNLUK SEVİYELERİ (TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL/TOS/THS ) GİDEREK...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

Güncelleme Tarihi: 13/07/2021

 

 

 

– THS: Yeni bir ürün ya da sürecin fikir-düşünce aşamasından ürünün ya da sürecin görevini başarı ile yerine getirmesine kadarki tüm teknolojik çalışmalar, Teknoloji…

2021 ŞUBAT BAŞI İTİBARİYLE KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI DAHA KAPSAYICI OLARAK “AR-GE VE...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

05/01/2021

 

 

Ar-Ge ve İnovasyon projesi şimdiye kadar olduğu gibi mevzuata ve uluslararası Frascati ve OSLO kılavuzlarına göre çalışması yapılarak çıktı olarak yeni ya da iyileştirilmiş ürün ve…

2021 YILI BEKLENTİLERİMİZİ, DOĞRULAMAKTAN ZİYADE BİRÇOK ÖZELLİĞİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YANLIŞLAMA...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

04/01/2021

 

 

– Beklentilerimizi ancak yanlışlama yönünde deneysel teste tabi tutarak, hataları eleyip , büyüme kaydedebiliriz.

– Bu anlamda bir iddia, bakış açısı ya da hipotez için…

BİZCE 2021 YILINI BİRTAKIM BEKLENTİLERLE DİKKATLİ YAŞAMALIYIZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

04/01/2021

 

 

– Beklentilerimiz gerçekleşmeyerek, boşa çıkarsa problem oluşur.

– Problem oluştuğunda deneme ve yanılma yöntemiyle, birden fazla çözüm denemeleriyle çalışarak, eleştirel analizle doğru çözümü bulmaya ve diğer çözümleri…