ULUSAL VE ULUSLARARASI AR-GE, TASARIM VE YENİLİK DESTEK PROJELERİ ARASINDAKİ ÖRTÜŞEN VE FARKLILAŞAN...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

13/02/2022

 

 

 

– Olguyu, kendi çalışmalarımızdan örnekler vererek açıklayalım. Hem TÜBİTAK 2022-1 çağrılı 1507-1501 projeleri hem de AB Horizon Europe EIC Hızlandırıcı-Accelerator/ son başvuru tarihleri 23 Mart 2022 / 15 Haziran 2022…

KOBİLERİMİZ İÇİN TEK BAŞLARINA HER ZAMAN TEMATİK ÖNCELİĞİ OLMAYAN ALANLARDA YA DA  ÇAĞRILI OLARAK...

11/02/2022

 

 

(Ülkemiz için önemli olan bu konuda her türlü yardıma hazırız)

– EIC Hızlandırıcı  – yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları bozma potansiyeli olan yüksek etkili yenilikler geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri için yeni başlayanlar ve KOBİ’ler için 1,16 milyar Euro değerinde.

– EIC Fonu aracılığıyla 0,5 milyon € ile 15 milyon €…

AR-GE VE TÜREV TİCARİLEŞME TEŞVİK YATIRIMLARI İÇİN ÖZELLİKLE ZİHİNSEL DÜZELDE DAHA ÇOK GAYRET...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

08/02/2022

 

 

– Bir tespitimiz var: Şimdiye kadar düşük ve/veya orta -düşük üretim alanındaki nace kodunda üretim yapan KOBİ yetkililerinin düşünce yapıları ve yıllarca süren uygulamaları nedeniyle ezberlenmiş duyguları beden zihnine dönüşüp…

AR-GE’DEN SONRA TİCARİLEŞME BAĞLAMINDA TEKNOYATIRIMIN ÖNEMİ NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

07/02/2022

 

 

 

– Teknoloji tabanlı katma değerli ürün üretmek için amaç sadece destek alıp prototip/pilot uygulama yapmak değil, bu prototipin ticarileştirilerek seri üretime geçilmesidir. Nitekim Ar-Ge’nin son kriteri, transfer edilebilirlik ve tekrar…

UYGULAMADA ÇOKLUKLA RASTLADIĞIMIZ AR-GE’Lİ ÜR-GE PROJELERİNDE THS VE TASARIMIN ÖNEMİ NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

06/02/2022

 

 

– Ürün Geliştirme- Ür-Ge- yeni bir ürünü (mal ya da hizmet) pazara sunmak amacıyla fikir ya da konseptin formüle edilmesinden ticarileşmesine kadarki tüm süreç adımlarını kapsar. Bir Ür-Ge projesi; kavram…

ÜRÜN GELİŞTİRMENİN (ÜR-GE) İÇİNDE AR-GE VAR MIDIR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

04/02/20221

 

– Aslında bu iki kavram iççice girmiş durumda. Frascati Kılavuzu paragraf 2.34’e göre, Ür-Ge yeni bir ürünü (mal ya da hizmet) pazara sunmak amacıyla fikir ya da konseptin…

PROJELERDE PAZAR ANALİZİMİZİN SORGULAMASINA DAİR REFERANS KONU BAŞLIKLARI VE KAVRAMLAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

22/12/2021

 

– Proje bazlı destek programlarında artık KAVRAM GELİŞTİRME, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARA GİRİŞ Alt bileşenleri birlikte düşünülüp, bir bütünlük içinde sentez haline getiriliyor. Kuşkusuz ana bileşen pazara giriş…

KOSGEB, TÜBİTAK, AR-GE MERKEZİ, TASARIM MERKEZİ/DEPARTMANI, KTZ, HİZMET İHRACATI VB. PROJELERİNDE...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

20/12/2021

 

 

– Ar-Ge ve Yenilik çalışma ve destek programlarının amacı sadece teknolojik prototip elde etmek değil, bu prototipin pazar ve müşteriler için ticarileşme ve sonrasında seri üretime geçilerek firmaya ve ekonomiye…

BİREYLER VE TİCARİ GİRİŞİMCİLER İÇİN MUTLU, SAĞLIKLI VE HUZURLU OLMANIN FORMÜLÜ NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

03/12/2021

 

 

– Oslo Kılavuzu Paragraf 2.99’a göre Yenilik ya da İnovasyon, önceki (mevcut) ürün ve sürece göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürün veya süreç (ya da bunların birleşimi) olup,…

SALGIN NEDENİYLE OLUMSUZ ETKİLENEN A GRUBU SAĞLIK TURİZMİ ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN HASTA...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

01/12/2021

 

 

 

– Sağlık Turizmi Şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan ve ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren,…