YAZILIM PROJELERİNDE DEVRİMCİ İLERLEMELER KADAR, KADEMELİ İLERLEMELER DE YAZILIM AR-GE PROJELERİNİN...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

13/05/2023

 

 

– İlerlemeler konusunda bakış açımız, uzun vadeli plan yapıp, her gün o alanda kademeli ilerleme yapmaktır. Azim, sabır ve sebat ile kısıtlı zamanımızı anlamlı…

TÜSEB 2023 YILI C GRUBU ÖNCELİKLİ AR-GE SAĞLIKTA AKILLI TAKİP VE TEDAVİ SİSTEMLERİ 2023-C2-AKILLI...

 08/05/2023

 

 

Çağrının Amacı 

Hekim kontrolünde olan hastaların sağlık merkezlerine gelmeden uzaktan takiplerinin yapılabilmesini sağlayabilen çözümler ile Sağlıkta Uzaktan Takip-Tedavi ve Erken Uyarı Sistemleri ile hastaların uzaktan takibi yapılabilecek ve hastalara ev ortamında kaliteli hizmet verilebilecek yapay zekâ temelli akıllı sistemlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

Çağrıya İlişkin Proje Konuları

  1. IoT Destekli Giyilebilir Sensörler ile Sağlık Hizmetleri ve Rehabilitasyon

GÜNÜMÜZ İKİZ DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIM YAPMA VE 5. BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DÖNEMİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

28/04/2023

 

 

20.04.2023 gün ve 32169 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Madde 17’de…

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKET, KOBİ’LER, ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA LABORATUVARI/MERKEZİ YA DA KAMU ARAŞTIRMA...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

27/04/2023

 

 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/yapay-zeka-ekosistem-2023-cagrisi-guncellendi

 

 

1711 YAPAY ZEKA EKOSİSTEM 2023 ilgili özet bilgiler;

 

Müşteri Kuruluş (büyük şirket ya da KOBİ), Teknoloji sağlayıcı kuruluş (en az bir KOBİ,…

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI ÖNCESİNDE AR-GE PROJESİ TAMAMLANMA ŞARTI OLMAKSIZIN DOĞRUDAN...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

24/04/2023

 

 

Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu değişiklikle;

 

1) Dijital ve yeşil dönüşüm…

ORUÇ TUTMANIN ÇOK FAYDASINI GÖRÜYORUM

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

22.03.2023

 

 

 

GİRİŞ

– Mübarek Ramazan Ayına 23.03.2023 tarihinde giriyoruz ben, ruhsal, fiziksel sıhhatim, sağlığım uygun olduğu sürece oruç tutuyorum. Oruç yoluyla bütün insan paradigmasının…

BÜYÜMENİN ANAHTARI OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ “KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI” BAŞVURU FORMUNU...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Gülçin GÖKÇEYREK

 

 

GİRİŞ

Birçok katma değerli, teknoloji tabanlı, ithalatı ikame edici   yeni ya da iyileştirilmiş ürünlerin üretimi ve ihracatı için gerekli olan seri üretim/ticarileşme yatırım desteklerinin başlangıç noktası olarak şu anda “KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI”NI görmekteyiz. Bu programın içselleştirerek farkındalıklı olarak gerçekleştirilmesi…

TÜBİTAK DESTEK KARAR YAZILARI BEKLENİRKEN HANGİ KRİTİK KONULARDA FARKINDALIĞIMIZI GELİŞTİRMELİYİZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

26/01/2023

 

TÜBİTAK 1507/1501 2022-2. Çağrı sonuçları 27.01.2023 tarihinde açıklanıyor. Bu bağlamda kabul edilen projelere ilişkin firmalara Destek Karar Yazısı ve Sözleşme…

MİMARLIK SEKTÖRÜNDE HAYAL GÜCÜ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İNOVATİF PROJELERE ALGIYI ARTIRMAK

 

ERDAL KAVCI

 

TONER MİMARLIK

Mali Koordinatör

16/01/2023

 

 

 

Arkadaşlar,

 

Şimdi okuyacağınız şeyler size biraz sıkıcı gelebilir ama ciddiye almanızın faydalı olacağını düşünüyorum.

 

Dünyamız maalesef bir bilinmeze, felaketler zincirine doğru akıp gidiyor. Bu tespit, son zamanlarda okuduğum kitaplardaki akademisyen ve araştırmacı birçok bireysel ve ortak akıl yorumları. Şöyle…

PROJE MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLAR VE ENFLASYON AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMA VE PROJE BAŞVURULARINI...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

06/01/2023

 

 

– TÜBİTAK projelerine baktığımızda proje başvurusu ile onaylandığının anlaşılması ortalama altı ay, mali raporun hazırlanarak hibenin talebi ve alınması ortalama bir altı ay daha…