PROJELERDE PAZAR ANALİZİMİZİN SORGULAMASINA DAİR REFERANS KONU BAŞLIKLARI VE KAVRAMLAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

22/12/2021

 

– Proje bazlı destek programlarında artık KAVRAM GELİŞTİRME, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARA GİRİŞ Alt bileşenleri birlikte düşünülüp, bir bütünlük içinde sentez haline getiriliyor. Kuşkusuz ana bileşen pazara giriş…

KOSGEB, TÜBİTAK, AR-GE MERKEZİ, TASARIM MERKEZİ/DEPARTMANI, KTZ, HİZMET İHRACATI VB. PROJELERİNDE...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

20/12/2021

 

 

– Ar-Ge ve Yenilik çalışma ve destek programlarının amacı sadece teknolojik prototip elde etmek değil, bu prototipin pazar ve müşteriler için ticarileşme ve sonrasında seri üretime geçilerek firmaya ve ekonomiye…

BİREYLER VE TİCARİ GİRİŞİMCİLER İÇİN MUTLU, SAĞLIKLI VE HUZURLU OLMANIN FORMÜLÜ NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

03/12/2021

 

 

– Oslo Kılavuzu Paragraf 2.99’a göre Yenilik ya da İnovasyon, önceki (mevcut) ürün ve sürece göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürün veya süreç (ya da bunların birleşimi) olup,…

AR-GE’NİN ÜÇ ALT BİLEŞENİ İLE ÜÇ BEYİN YAPISI ARASINDA BENZERLİK VAR MI?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

02/12/2021

 

– Ar-Ge faaliyet ve proje çalışmalarında soyuttan somuta doğru giden ve birbiriyle ilişkili üç alt bileşen vardır: Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma ve Deneysel Geliştirme. Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel…

SALGIN NEDENİYLE OLUMSUZ ETKİLENEN A GRUBU SAĞLIK TURİZMİ ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN HASTA...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

01/12/2021

 

 

 

– Sağlık Turizmi Şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan ve ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren,…

AB ÜYE ÜLKELERİNİN AR-GE HARCAMALARININ GSYİH İÇİNDEKİ PAYI 2020 YILINDA ORTALAMA %2,3 İKEN,...

 

 

 

 

– AB üye ülkeleri, GSYİH’larının ortalama %2,3’ünü kamu ve özel araştırma ve geliştirmeye yatırmış olup, bunun üçte ikisi şirketler, %22’si yüksek öğretim sektörü, %12’si hükümet ve %1’i kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapıldı. Belçika, Ar-Ge harcamalarını GSYH’nin %3,5’i ile ön planda yer alırken, Almanya %3,4, Yunanistan ve İtalya %1,5,…

YENİLİK FAALİYETLERİ AYNI ZAMANDA BİR AR-GE FAALİYETİ MİDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

01/12/2021

 

– Frascati Kılavuzuna göre, Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge) mevcut bilgi stokunu artırmak ve yeni uygulamalar tasarlamak için yapılan yaratıcı ve sistematik çalışmalardır. Ar-Ge şunları içerir: temel araştırma,…

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

 

  • EKONOMİK YATIRIMLAR İLE EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VARDIR?
  • UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR?
  • BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK KRİTİK UNSURLAR NELERDİR?
  • KİMLER BAŞVURABİLİR?
  • YATIRIMIN TÜRLERİNE GÖRE HİBE TUTARLARI NE KADARDIR?
  • PROJE FAALİYETLERİ NELERİ KAPSAR?
  • TEKNOLOJİK MODERNİZASYON YATIRIMLARI İÇİN NE GİBİ DESTEKLER MEVCUT?
  • SADECE MAKİNE İHTİYACI KARIŞLANABİLİR Mİ?
  • KABUL KRİTERLERİ…

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR İLE EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARI HİBE DESTEKLERİ İÇİN ÖZET BİLGİ

05.11.2021

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine ilişkin Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile yayınlanmış olup, başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihinde sona erecektir.

 

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

3.1.1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite…

SAĞLIK TURİZMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

05.11.2021

 

 

Türkiye genelinde son zamanlarda yaptığımız ziyaretlerde döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle yurtdışından gelen turistlerin alışveriş yanında Sağlık Hizmetlerinden de yararlandıklarını gözlemlemekteyiz.

 

2015 yılında yayınlanan “2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA SAĞLIK KURULUŞU İLE SAĞLIK TURİZMİ ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN HASTA GETİRİLMESİ FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ” Karar’ıyla birçok hizmet ihracatının teşviki kapsamında Sağlık…