ATATÜRK, ASKERİ VE TOPLUMSAL SORUNLARA BİLİMSEL YÖNTEM AŞAMALARINI POPPER’DEN ÖNCE KURTULUŞ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

30/08/2022

 

– Viyana’da doktora çalışmaları sırasındaki derslerimde Modern Bilimsel yöntem aşamalarını 1934 yılında kaleme aldığı Karl Popper’in   “The Logic of Scientific Discovery, Routledge,…

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ, HANGİ INCOTERMS 2022 TESLİM ŞEKİLLERİ İLE UYUMLUDUR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

24/08/2022

 

 

 

– 18 Ağustos 2022 tarihi itibariyle ihracat desteklerinde önemli güncellemeler yapıldı. Dolardan Türk lirası bazına geçildi..
https://lnkd.in/eim2HAtg

– Güncellenen destekler arasında Küresel Tedarik Zinciri…

18 AĞUSTOS 2022 TARİHİ İTİBARİYLE İHRACAT DESTEKLERİNDE ÖNEMLİ GÜNCELLEMER YAPILDI

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf

 

Aşağıda İhracatçılar için önem taşıyan belli başlı destekler yer almaktadır.   

 

PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ

Pazara giriş belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; ihraç ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz…

PROJELERDE KULLANDIĞIMIZ YENİLİK KRİTERİNİN DAĞITIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İHRACATA UYARLANMASINA...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16/08/2022

 

 

 

– Oslo Kılavuzuna göre ürün yeniliği yanında. İş süreç yeniliği, bir işletmenin bir ya da daha fazla fonksiyonunda mevcuda göre yeni ya da önemli…

TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ HAVAYA SAHİP 5 ŞEHRİ ARASINDA YER ALAN KIRKLARELİ’NDE TARIM VE GIDA ALANINDA...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16/08/2022

 

 

– İsviçre merkezli bir hava kalitesi teknolojisi şirketidir olan IQAir, Hava Kirliliği ile ilgili 2021 yılı sonuçlarını yayınladı. 117 ülke ve bölgede 6.475 şehirden…

TÜBİTAK-TEYDEB 1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2022-2 ÇAĞRISINDA BULUNAN 6 ÖNCELİKLİ ALAN...

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

10/08/2022

 

– TÜBİTAK -TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge destek programı 2022 yılı 1.çağrı sonuçlarına göre desteklenmesine karar verilen projelerden ortaya çıkan bazı faydalı bilgiler…

BİLGİ EKSİKLİĞİNİ GİDERECEK TEMEL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMA İLE DENEYSEL GELİŞTİRME İÇİNDE YER ALAN...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

10/08/2022

 

 

– Bu konuda Frascati Kılavuzunun 2.62 paragrafı bize önemli ipuçları vermektedir.

– Bazı tasarım faaliyetleri, Ar-GE projelerinin ayrılmaz bir parçası olup, aynı zamanda…

SON ZAMANLARDAKİ DESTEK PROGRAMLARINDA AÇIK KAYNAK İMKANLARININ ARTMASI, HIZLI TEKNOLOJİ DEĞİŞİMİ,...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

09/08/2022

 

 

– Frascati Kılavuzuna göre, Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge) mevcut bilgi stokunu artırmak ve yeni uygulamalar tasarlamak için yapılan yaratıcı ve sistematik…

TÜBİTAK 1507 VE 1501 AR-GE DESTEK KARAR YAZILARI VE SÖZLEŞMELER KOBİLERE GELMEYE BAŞLADIĞINDAN MALİ...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

09/08/2022

 

 

 

– Genelde projelerin başlangıç tarihi mart başı olduğundan mart-haziran dönemine ait onaylanan harcama ve giderlerin %75 hibe oranı üzerinden destekleri mali rapor,…

TEKNOLOJİ TABANLI KATMA DEĞERLİ MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İHRACATI VE İSTİHDAMI ARTIRAN BÜYÜME...

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

08/08/2022

 

 

 

– Bilgi sadece tecrübenin öncüsü olup bilgi + tecrübe= bilgeliktir. Üniversitelerde özellikle mühendislik, yazılım, işletme vb. branşlarda okuyan ya da mezun olmuş öğrencilerimizden ar-ge,…